Elvial

Какво ни беше зададено.

Да създадем ново лого за една от най-установените алуминиеви индустрии в Гърция.

Предизвикателството.

Застоят на пазара на недвижими имоти в Гърция, основният канал на потребление на продукти от алуминий, и международната сцена с наличието на голяма конкуренция, белязана от присъствието на големи играчи

Работен процес.

Този клиент имаше нужда от нещо повече от едно обикновено лого. Ние разработихме нов стратегически подход, за да се установи ELVIAL като `go to` доставчик на алуминиеви строителни системи на гръцкия пазар и надежден доставчик на алуминиеви части за взискателни международни индустрии като автомобилната и космическата иднустрия.

Това, което доставихме.

Нова корпоративна идентичност, която за първи път беше приложена на бизнес маргетингови компании. Присъствието на ELVIAL на международните търговски панаири е преразгледано.
Създадохме on line и off line кампании за новите иновативни продукти от алуминиеви профили, I2, плюс специален сайт.
Създадохме търговска марка! Една ясна представа за това, което една фирма с висок потенциал може да направи, когато разполага с правилните средства!