Metrosport

Какво ни беше зададено.

Да се актуализира онлайн присъствието на Metrosport, за да се достигне до потребители и публиката, които са все още недокоснати от традиционното им присъствие.

Предизвикателството.

Създаване на адаптиран към нуждите на потребителя цифров новинарски работен процес, който да е в състояние да акумулира всички традиционни сектори от съществуващата медийна група и да ги превръща в жив цифров мултимедиен организъм, който може да се трансформира, в зависимост от предпочитанията на потребителя.

Работен процес.

Предприехме процес на сътрудничество, за да направим напълно основен ремонт на metrosport.gr.
Започнахме с журналистиката. Вградихме се в нюзрума, за да разберем по-добре как работи една многоканална (вестници, радио, интернет) медийна среда.
След това се вслушахме в бизнес целите на компанията: увеличаване на трафика и по-добро ангажиране на читателите, разграничаване на обхвата и вдъхновяващата лоялност на читателя, подпомагане на рекламодателите да пробият в безпорядъка на интернета и да достигнат до публика по нови и иновативни начини.

Това, което доставихме.

Новият metrosport.gr е един от най-големите разработвани до сега базирани на карта новинарски сайтове, и неговите персонализиращи функции го превръщат в първият по рода си.
Това е визуално впечатляващ, нов и смел дизайн, който пречупва традиционната рамка на страницата и елиминира преплитането, като поставя акцент върху историята.
Metrosport.gr вече е въвел нов стандарт за цифровата доставка на новини. Той е богата, динамична витрина за разказване на истории във всичките техни форми и една изключителна платформа за рекламодатели.