Algoral

Какво ни беше зададено.

TДа създадем 360⁰ интегрирана кампания с цел да да се стартира ново лекарство срещу

образуването на газове в стомаха, наречено Algoral, и да го диференцираме от тези, предлагани от

силната конкуренция: Maalox Plus и Gaviscon.

Предизвикателството.

Силно развит пазар и силна международна конкуренция. Нашата 360⁰ кампания трябваше да бъде в състояние да убеди потребителите да тестват новия продукт и в същото време да създаде търсене от страна на аптеките.

Работен процес.

Re-инженерство на лекарствения рекламен процес.
Да се проектира цялата концепция не от гледната точка на пациентите, но от гледната точка на техните деца.

Това, което доставихме.

Доставихме изключително новаторска 360⁰ кампания, основана на сюрреалистична история, представена от гледната точка на децата.

Историята бе представена във всички медийни среди, имаше невероятен резултат, спечели пазарни дялове и постигана претеглена дистрибуция от 70% в рамките на 3 месеца от стартирането й.

Algoral TV Spot